SERINDEC SITGES SL

Descripció CCAE

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

Població
Sant Pere de Ribes