Avís legal

Aquest portal, titularitat de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, amb NIF Q0801811A, amb domicili a Avinguda de Cubelles 88 2n, 08800 Vilanova i la Geltrú i telèfon 938 100 722 està constituït pels llocs web associats al domini nodegarraf.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de lAgència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Agència.
Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
 • Node Garraf és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.
 • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

 

Política de privacitat

 • L'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
 • Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i l’Agència. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la pantalla junt a la URL.
 • L'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actuï per compte d’algun Ens local o altre organisme com a encarregada del tractament s’indicarà qui n’és el responsable.
 • La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s’inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació...). Si us plau, llegeixi-la.
 • Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, posa a la seva disposició la bústia info@nodegarraf.cat.
 • Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
 • Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf.
 • Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de correu electrònic: agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat , o per correu postal a les oficines de Node Garraf, Avinguda de Cubeles 88, 2n de Vilanova i la Geltrú, CP-08800. En ambdós canals cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

 Política de cookies

Aquest portal web fa ús de galetes (cookies), arxius de text ubicats en l'ordinador de l'usuari, per a ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan,  pel correcte funcionament i  visualització dels continguts publicats, així com per la recollida d'estadístiques.

Per la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els  servidors del lloc web.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers , quines polítiques de privacitat son alienes a les de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf. A l'accedir a aquells llocs vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, la funció d'"Ajut" li mostrarà com fer-ho.

Podeu consultar les condicions de privacitat en els enllaços següents:

 • Condicions de privacitat de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
 • Condicions de les cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/
 • Condicions de privacitat de Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Condicions de privacitat en Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
 • Condicions de privacitat de Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#
 • Condicions de les cookies de Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies
 • Condicions de les cookies de Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
 • Condicions de privacitat de Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Condicions de cookies de Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
 • Condicions de privacitat d'Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació podeu rebutjar-ne el seu ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats més amunt indicades.

 Responsabilitat dels continguts

 • L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Agència, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Agència.
 • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 • L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, no serà responsable de la informació que es pugui obtindre a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d’aquest portal.
 • L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Node Garraf, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.