KIT MADERAS CARPINTERIA IZQUIERDO SL

Descripció CCAE

"Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics"

Telèfon
937090199
Població
Vilanova i la Geltrú