BAUMANN Y TRAPP SL

Nom:
BAUMANN Y TRAPP SL
Sector activitat:
Descripció CCAE:

Intermediaris del comerç de productes diversos

Telèfon:
938964880
Població:
Sant Pere de Ribes