BELGIUM TRANSPORTS KARGO SL

Nom:
BELGIUM TRANSPORTS KARGO SL
Sector activitat:
Descripció CCAE:

Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances

Telèfon:
938188892
Població:
Canyelles