SERINDEC SITGES SL

Nom:
SERINDEC SITGES SL
Descripció CCAE:

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

Població:
Sant Pere de Ribes